هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

file flash GANDO GN-T48