هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

file flash GX PAD 395G