هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

file flash GXPAD395G