هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

file flash HOTWAV COSMOS S8