هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

file flash HOTWAV MAGIC 6