هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

file flash HOTWAV VENUS R2