هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

file flash HX-M706M-MB-V1.1.0