هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

file flash SC-01F