هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

file flash SONY X-BO F8