هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

file flash SONY XBO F8