هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

file flash TOUCHMATE TM-MID1020A