هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

file flash W706_MB_V3.1