هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

file flashBlu Advance 4.0 L2