هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

firmware ALCATEL PIXI 4 8050D