هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

firmware BLU ADVANCE 5.0 HD