هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

firmware CALL TOUCH C333