هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

firmware CALLTOUCH C368