هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

firmware CTRONIQ C70GI