هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

firmware CTRONIQ SNOOK C70GI