هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

firmware ET-Q8-V3.0