هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

firmware GXPAD395G