هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

firmware HOPE F33