هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

Firmware HOTWAV MAGIC 8