هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

firmware LG X230