هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

firmware S706_MB_V3.2