هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

firmware TOUCHMATE TM-MID1020A