هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

frimware CALL TOUCH C333