هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

Galaxy Core Prime بدون از دست دادن اطلاعات bypass GALAXY CORE PRIME user lock