هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

GALAXY ON 7 بدون از دست دادن اطلاعات bypass GALAXY ON 7 user lock