هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

nvram OALE X2